top of page

Nytt koncept för att utöka MÅBRA känslan!

Strukturerna i de olika nätverken och den insamlade informationen redovisades för ett antal inredningsföretag. Den mest intressanta lösningen hade inredaren Jessica Steen EFG Kontorsmöbler i Jönköping. Hon satte människan i centrum. Grundtanken i hennes tänk hade utgångspunkt i miljöerna SKOG-VATTEN-STEN-SAND. Dessa miljöer blev den röda tråden för färgsättning, möblering, mötesplatser och arbetsplatser.

Inredaren har en bred erfarenhet från olika arbetsplatser. Arbetsmiljön som finns på plats är av högsta klass. Den tillgodoser behovet av rörelse, varierad arbetsställning, arbetsrotation och arbetet vid datorn. Belysningen vid arbetsplatsen kan justeras så det helt passar varje person. Fasta och rörliga arbetsplatser skapar variation och ger möjlighet till spontana möten. Bekväma grupper med soffor och fåtöljer finns för samvaro i olika former.

I en arbetsmiljö är ventilationen en viktig del, som ofta ses som investering utan ekonomisk återbetalning. Vårt beslut tog fasta på en teknisk utrustning av högsta klass. Den ger en bra och hälsosam arbetsmiljö vilket vida överträffar ekonomin nämligen hälsan
Комментарии


bottom of page