top of page

Först in i nyrenoverade delen i huset!

X26 Företagshuset finns erfarenhet och förmåga till förnyelse, unga och erfarna entreprenörer och anställda i skilda företag borgar för en blandning av kompetenser. Till nytta för var och en och för samhället i stort.

Jonas Carlstein, Lennartssons Ingenjörsbyrå AB är det företag som först flyttat in. Jonas har varit med om utformningen från början och gett bra synpunkter på arbetsplatsens miljö och funktion. Jonas och hans kollega jobbar med teknisk utveckling inom produktion och robotisering för industrinコメント


bottom of page