Varför bo i Habo Och jobba i Jönköping?

Varje dag pendlar många människor med bil, tåg eller buss. Någon enstaka cyklar till Jönköping.

Hur mycket tid som läggs på att resa, söka parkering varierar beroende var arbetsplatsen ligger.  De som har arbetsplatsen inne i centrum åker från Habo strax efter klockan sju varje morgon och hamnar i kö redan på 195an med den irritation som redan där kan uppstå. Någon kör långsammare och någon vill åka snabbare. Alla hamnar så småningom i kö vid Kortebo eller någon annan infart.

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att förtäta de centrala delarna av staden. Vad blir följden? Mera trafik och ett stort behov av parkeringsplatser.

Vad får denna förtätning av staden för följder för trafik och pendlare. Något måste ändras.  Vårt beteende.

Förslag finns att ha platser utanför stadskärnan där bilar kan parkeras med anslutning till buss eller cykelväg. Köra med bil in i staden är och kommer att bli dyrt. Du har vant dig att det är bekvämt att ta bilen. Nu kommer nya signaler och de är att du ska parkera på anvisade platser och sedan växla till annan transport och trängas med andra som också ska till jobb.

Hur enkelt blir detta? Mer tid går åt för att ta sig till och från arbeten. Barnen ska lämnas och hämtas varje dag. Tiden vill inte räcka till. Stress kommer som en följd.

Många har valt att bo i Habo. Trivsamma boenden har under kort tid vuxit upp runtom den centrala delen av tätorten.

Bor du på t.ex. på Bränninge, Söderkulla, Sjogarp eller Kråkeryd tar det dig som mest 10 MINUTER till centrala delarna.

Du sparar säkert ca 1 timma per dag jämfört med att komma till Jönköping. Under 200 arbetsdagar ger det dig 200 timmar per år för dig, din familj, dina barn och fritiden.

Besparing i pengar för bil, drivmedel och biljetter kan du själv lätt räkna på.

Bor du i Habo varför inte JOBBA I HABO.

Välkommen att kontakta oss om din framtida arbetsplats på X26 Företagshuset mitt i Habo.

Tillbaka till nyheter