Våra kunder är drivkraften i Företagshuset i Habo!

Våra kunder är entreprenörer har drivkraft och med vilja att lyckas.

Verksamheterna är varierande. Vi kan nämna t.ex. robotteknik, reklam och marknadsföring, belysning och energibesparing, hälsa, markentreprenad, ekonomi och revision m.fl. 16 företag disponerar skilda delar av fastigheten. Dessa företag skapar en arbetsmiljö med driv.

Incitament till samverkan sker. Kunderna gör affärer med varandra. Hjälper varandra med råd. I stort och i smått. Seminarier inom områden, som sociala media och export för mindre företag bidrar till att öka kundernas konkurrenskraft. Till en lägre kostnad.

Ett av husets viktigaste uppgift är att medverka på ett sätt som gynnar kundernas utveckling.

Den sociala samvaron ger trivsel i det vardagliga. Närheten till kollegor ger ökad produktivitet och kreativitet. Kaffepausen med rundsnack är ett andningshål. En stimulans. Även för fastighetsägaren.

På eget initiativ har vi börjat ett nytt koncept. Nya eller befintliga företag hyr enbart arbetsplats. Anslut datorn direkt och arbetet är igång. Enklare och mera kostnadseffektivt kan det inte bli.

Våra hyresgäster