Hälsa friskvård: Må Bra

Fridfullt i Habo, ägare Frida Malmquist, arbetar med friskvård i olika former. Har startat samarbete med Adam Löfwing som är överläkare. Ett kurspaket som just påbörjats och heter Balans i Livet. Kursen blev snabbt fulltecknad. Två mycket kvalificerade kompetenser inom området. Adam Löfwing har sin egna verksamhet på annan plats men kursverksamhet bedrivs i X26 Företagshuset.

Ekonomi

Ett praktiskt exempel på samverkan enligt x26 vision

Löpande Redovisning: företaget Nära Redovisning AB ägare är Lisa Damberg högskoleutbildad

Bokslut och deklarationer: Järpehult Konsult AB ägare är Ulrika Järpehult med många års erfarenhet inom redovisning. Båda flyttade in 1 november. De var angelägna att komma igång snabbt.

Revision: Boiardt Revision AB ägare Adam Boiardt. Revision och företagsanalyser, generationsskiften mm.

Internutbildning i sociala media

Intern utbildning i sociala media den 27 november i Företagshuset X26:s konferensrum

Vi har skapat ett forum för husets hyresgäster.  Nio företag deltar i kursen arrangerad i samarbete med Science Park Habo/Mullsjö. Tidigare deltog vi i en inspirerande föreläsning som gav mersmak. Erika har eget företag och snabbt gjord sig känd genom sociala media. Erika gav en översikt om sociala mediers möjligheter.

Nu är det VERKSTAD som gäller. Hur vi praktiskt ska gå tillväga för att nå ut med respektive företags budskap till marknaden genom sociala media. Varje företag har sin problematik, men mycket är gemensamt. T.ex. val av målgrupper, vilka kanaler ska väljas, hur ska informationen/försäljningen läggas in och hur gör vi när vi följer upp. Här kan vi ha nytta av varandra i det dagliga arbetet.